Tial ni kuraghas defii la lernigan aùtoritatularon

pri la eksigo de la virinoj el la sanktaj ordinoj 

Kultura shanghado

La ordinado de virinoj estas tia « doktrino » kia oblikvighas pro kulturaj perceptoj.

 
« Kial ni devus submetighi je feminismaj teatrajhoj ? »
   

La Faktoj

La teologiaj kialoj por eksigi la virinojn el la sanktaj ordinoj kontraùdiras la Sanktan Skribon, la tradicion kaj la teologion.

   

« Sendube, la Roma Eklezio asertis ke temas pri neerarebla lernigado?!»
   
 

La instruoj de la historio

La lerniga aùtoritatularo grave eraris en similaj okazoj de tieldirita ‘doktrino’.

 
« Se vi parolas tiel, kiel estontece ni povos fidi la lernigan aùtoritatularon ?»
   

La vera lojaleco

La teologoj kaj la fideluloj, pro devo konscienca, devas esprimi sian malkonsenton pri la defendo de malprava ‘doktrino’.

   
« Tiuokaze kio pri la blinda obeado ? »
   
 

La kreda sento

La fideluloj, char ili posedas la neelvojeblecon, rifuzas ke oni eksigu la virinojn el la sanktaj ordinoj.

 
« Vi subfosas la aùtoritatecon de la estraro ! »
       


Tial ni defias la lernigan aùtoritatularon Ofte faritaj demandoj Sekvo?
kultura shanghado la faktoj la historio la vera lojaleco la kreda sento
feminismo ? neerarebla ? credibilita? obeado ? subfosado ?
Chu vi emas fari al ni demandojn? Sugestojn? Rimarkojn?